Zemní práce


4Poskytujeme komplexní řešení v oblasti zemních a stavebních prací.

Naše široká nabídka služeb zahrnuje vše od výkopů základů, sklepů, bazénů až po komplexní realizace inženýrských sítí, retenčních nádrží a přečerpávacích jímek. Specializujeme se také na terénní úpravy zahrad, staveništních ploch a provádíme demoliční práce včetně odvozu a zajištění likvidace odpadu.

Jsme schopni nabídnout flexibilní a přesně cílené řešení pro každý projekt, přičemž zajišťujeme vysokou kvalitu a dodržení termínů.

Disponujeme technikou od malých pásových rypadel o váze 3 tuny po kolový 15ti tunový bagr. Jsme tedy schopni vybrat stroj, který nejlépe odpovídá rozsahu prací a požadavkům zákazníka. Pro další informace a rezervaci techniky nás neváhejte kontaktovat.

  • Výkopy základů, inženýrských sítí, sklepů, bazénů
  • Kompletní montáže retenčních nádrží a přečerpávacích jímek
  • Terénní úpravy zahrad, staveništních ploch
  • Demoliční práce včetně odvozu a uložení odpadu

Ať už se jedná o hrubé terénní úpravy, přípravu území pro velkoobjemové projekty, realizaci zpevněných ploch, vodohospodářské stavby nebo rekultivace, jsme tu pro vás, abychom poskytli optimální řešení vašich stavebních výzev.

Naše technika